User Tools

Site Tools


3868--10167-yoshiwatiso-la-gi

Yoshiwatiso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10167
Tên thay thế 1995 BQ15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0716932
Viễn điểm quỹ đạo 2.8263492
Độ lệch tâm 0.1540730
Chu kỳ quỹ đạo 1399.8684590
Độ bất thường trung bình 53.86188
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27123
Kinh độ của điểm nút lên 25.70076
Acgumen của cận điểm 240.07725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10167 Yoshiwatiso (1995 BQ15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1995 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10167 Yoshiwatiso
3868--10167-yoshiwatiso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)