User Tools

Site Tools


3869--10318-sumaura-la-gi

Sumaura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10318
Tên thay thế 1990 TX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7186026
Viễn điểm quỹ đạo 2.9641120
Độ lệch tâm 0.2659802
Chu kỳ quỹ đạo 1308.5790406
Độ bất thường trung bình 332.05689
Độ nghiêng quỹ đạo 4.46595
Kinh độ của điểm nút lên 75.94526
Acgumen của cận điểm 298.65084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10318 Sumaura (1990 TX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10318 Sumaura
3869--10318-sumaura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)