User Tools

Site Tools


3870--10478-alsabti-la-gi

Alsabti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10478
Tên thay thế 1981 WO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7153716
Viễn điểm quỹ đạo 3.2782916
Độ lệch tâm 0.0939192
Chu kỳ quỹ đạo 1894.9246391
Độ bất thường trung bình 11.69067
Độ nghiêng quỹ đạo 11.06715
Kinh độ của điểm nút lên 24.19233
Acgumen của cận điểm 48.62271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10478 Alsabti (1981 WO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10478 Alsabti
3870--10478-alsabti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)