User Tools

Site Tools


3872--7766-jododaira-la-gi

Jododaira
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7766
Tên thay thế 1991 BH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8054866
Viễn điểm quỹ đạo 3.3096482
Độ lệch tâm 0.0824449
Chu kỳ quỹ đạo 1952.8212490
Độ bất thường trung bình 116.29568
Độ nghiêng quỹ đạo 11.00271
Kinh độ của điểm nút lên 341.05184
Acgumen của cận điểm 114.89208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

7766 Jododaira (1991 BH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7766 Jododaira
3872--7766-jododaira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)