User Tools

Site Tools


3873--8124-guardi-la-gi

Guardi
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8124
Đặt tên theo Francesco Guardi
Tên thay thế 4370 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9858144
Viễn điểm quỹ đạo 2.2839022
Độ lệch tâm 0.0698144
Chu kỳ quỹ đạo 1139.3365207
Độ bất thường trung bình 150.55457
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76806
Kinh độ của điểm nút lên 103.83614
Acgumen của cận điểm 259.31741
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

8124 Guardi (4370 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8124 Guardi
3873--8124-guardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)