User Tools

Site Tools


3874--8276-shigei-la-gi

Shigei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và O. Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8276
Tên thay thế 1991 FL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0501430
Viễn điểm quỹ đạo 2.7276738
Độ lệch tâm 0.1418076
Chu kỳ quỹ đạo 1348.6451006
Độ bất thường trung bình 231.86645
Độ nghiêng quỹ đạo 1.35316
Kinh độ của điểm nút lên 261.68835
Acgumen của cận điểm 283.40573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8276 Shigei (1991 FL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1991 bởi S. Otomo và O. Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8276 Shigei
3874--8276-shigei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)