User Tools

Site Tools


3875--8430-florey-la-gi

Florey
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8430
Đặt tên theo Howard Florey, Baron Florey
Tên thay thế 1997 YB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5252681
Viễn điểm quỹ đạo 3.0908955
Độ lệch tâm 0.1007142
Chu kỳ quỹ đạo 1718.7513577
Độ bất thường trung bình 345.85017
Độ nghiêng quỹ đạo 3.66613
Kinh độ của điểm nút lên 78.91193
Acgumen của cận điểm 106.57229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8430 Florey (1997 YB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 12 năm 1997, by Frank B. Zoltowski ở Woomera.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8430 Florey
3875--8430-florey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)