User Tools

Site Tools


3876--8591-excubitor-la-gi

Excubitor
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8591
Đặt tên theo Great Grey Shrike
Tên thay thế 6543 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5811256
Viễn điểm quỹ đạo 3.7468238
Độ lệch tâm 0.1842142
Chu kỳ quỹ đạo 2055.6441164
Độ bất thường trung bình 170.63330
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08326
Kinh độ của điểm nút lên 82.11134
Acgumen của cận điểm 251.44133
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8591 Excubitor (6543 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8591 Excubitor
3876--8591-excubitor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)