User Tools

Site Tools


3877--8750-nettarufina-la-gi

Nettarufina
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8750
Đặt tên theo Red-crested Pochard
Tên thay thế 2197 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0342034
Viễn điểm quỹ đạo 2.9190502
Độ lệch tâm 0.1786395
Chu kỳ quỹ đạo 1423.6042361
Độ bất thường trung bình 140.70015
Độ nghiêng quỹ đạo 4.20347
Kinh độ của điểm nút lên 193.91323
Acgumen của cận điểm 90.38013
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8750 Nettarufina (2197 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8750 Nettarufina
3877--8750-nettarufina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)