User Tools

Site Tools


3878--8905-bankakuko-la-gi

8905 Bankakuko (tên chỉ định: 1995 WJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên Kakuko Ban, a member of the staff ở the planetarium section thuộc Hiroshima Children's Museum.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
3878--8905-bankakuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)