User Tools

Site Tools


3879--9007-james-bond-la-gi

Tiểu hành tinh 9007 James Bond được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1983 bởi Antonín Mrkos tại Đài thiên văn Kleť, Cộng hòa Séc.[1]

Nó được đặt theo tên của nhân vật trong tiểu thuyết của tiểu thuyết gia người Anh Ian Fleming về thám tử James Bond.[1]

  1. ^ a ă Whitehouse, Dr David (ngày 14 tháng 4 năm 1999). “The name's Bond, James Bond”. BBC News. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2010. 
3879--9007-james-bond-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)