User Tools

Site Tools


3880--9155-verkhodanov-la-gi

Verkhodanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9155
Tên thay thế 1982 SM7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9643319
Viễn điểm quỹ đạo 3.2110849
Độ lệch tâm 0.0399573
Chu kỳ quỹ đạo 1981.7681732
Độ bất thường trung bình 307.02241
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34367
Kinh độ của điểm nút lên 24.45105
Acgumen của cận điểm 288.90581
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9155 Verkhodanov (1982 SM7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9155 Verkhodanov
3880--9155-verkhodanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)