User Tools

Site Tools


3881--9325-stonehenge-la-gi

9325 Stonehenge là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1382.6030590 ngày (3.79 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3881--9325-stonehenge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)