User Tools

Site Tools


3882--9669-symmetria-la-gi

Symmetria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9669
Tên thay thế 1997 NC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5985182
Viễn điểm quỹ đạo 3.8371494
Độ lệch tâm 0.1924635
Chu kỳ quỹ đạo 2108.3555360
Độ bất thường trung bình 241.05818
Độ nghiêng quỹ đạo 0.44451
Kinh độ của điểm nút lên 268.55682
Acgumen của cận điểm 126.78865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9669 Symmetria (1997 NC3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9669 Symmetria
3882--9669-symmetria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)