User Tools

Site Tools


3884--h-nh-ph-c-qu-ng-uy-n-la-gi

Hạnh Phúc là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hạnh Phúc có diện tích 25,24 km², dân số năm 1999 là 3.052 người.[1], mật độ dân cư đạt 121 người/km².

Xã Hạnh Phúc được chia thành các xóm: Bó Huy, Bản Hoán, Bản Khau, Lũng Nhùng-Lũng Luông, Lũng Tao, Nà Bó, Nà Luông, Phiêng Linh-Phia Đèn, Thôm Đán, Bản tin, Phia Túm.

Trên địa bàn xã Hạnh Phúc có núi Lũng Xe cùng suối Thoóc Kéo và suối Sầm Xuyên. Quốc lộ 3 đi qua địa bàn phía đông của xã, trên tuyến có đèo Khau Chỉa.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
3884--h-nh-ph-c-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)