User Tools

Site Tools


3885--10013-stenholm-la-gi

Stenholm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10013
Tên thay thế 1978 RR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8651914
Viễn điểm quỹ đạo 3.0144938
Độ lệch tâm 0.2355280
Chu kỳ quỹ đạo 1392.0060803
Độ bất thường trung bình 151.99960
Độ nghiêng quỹ đạo 11.12371
Kinh độ của điểm nút lên 164.35586
Acgumen của cận điểm 325.66437
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10013 Stenholm (1978 RR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi Claes-Ingvar Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn Thụy Điển Björn Stenholm.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10013 Stenholm
3885--10013-stenholm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)