User Tools

Site Tools


3886--10168-stony-ridge-la-gi

Stony Ridge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. B. Child và J. E. Rogers
Nơi khám phá Stony Ridge Observatory
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10168
Đặt tên theo Stony Ridge Observatory
Tên thay thế 1995 CN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5251911
Viễn điểm quỹ đạo 2.9982827
Độ lệch tâm 0.0856511
Chu kỳ quỹ đạo 1676.3777054
Độ bất thường trung bình 26.08679
Độ nghiêng quỹ đạo 7.39670
Kinh độ của điểm nút lên 118.84590
Acgumen của cận điểm 288.33108
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10168 Stony Ridge (1995 CN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1995 bởi J. B. Child và J. E. Rogers ở Stony Ridge Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10168 Stony Ridge
3886--10168-stony-ridge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)