User Tools

Site Tools


3887--10319-toshiharu-la-gi

Toshiharu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10319
Tên thay thế 1990 TB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9554927
Viễn điểm quỹ đạo 2.6082217
Độ lệch tâm 0.1430258
Chu kỳ quỹ đạo 1259.0156449
Độ bất thường trung bình 103.49601
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79969
Kinh độ của điểm nút lên 359.91193
Acgumen của cận điểm 301.91762
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10319 Toshiharu (1990 TB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1990 bởi A. Takahashi và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10319 Toshiharu
3887--10319-toshiharu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)