User Tools

Site Tools


3889--7767-tomatic-la-gi

Tomatic
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7767
Tên thay thế 1991 RB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0541266
Viễn điểm quỹ đạo 2.6879168
Độ lệch tâm 0.1336534
Chu kỳ quỹ đạo 1333.5267441
Độ bất thường trung bình 197.76477
Độ nghiêng quỹ đạo 5.96211
Kinh độ của điểm nút lên 348.53756
Acgumen của cận điểm 23.91687
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7767 Tomatic (1991 RB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7767 Tomatic
3889--7767-tomatic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)