User Tools

Site Tools


3890--8125-tyndareus-la-gi

Tyndareus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8125
Đặt tên theo Tyndareus
Tên thay thế 5493 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9066635
Viễn điểm quỹ đạo 5.3998693
Độ lệch tâm 0.0478537
Chu kỳ quỹ đạo 4272.8961061
Độ bất thường trung bình 352.43699
Độ nghiêng quỹ đạo 13.13684
Kinh độ của điểm nút lên 323.15174
Acgumen của cận điểm 56.02398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

8125 Tyndareus (5493 T-2) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8125 Tyndareus
3890--8125-tyndareus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)