User Tools

Site Tools


3891--8279-cuzco-la-gi

Cuzco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8279
Đặt tên theo Cusco
Tên thay thế 1991 PN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7296072
Viễn điểm quỹ đạo 2.9289908
Độ lệch tâm 0.0352355
Chu kỳ quỹ đạo 1738.2677669
Độ bất thường trung bình 79.86879
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81074
Kinh độ của điểm nút lên 53.99059
Acgumen của cận điểm 20.08138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8279 Cuzco (1991 PN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8279 Cuzco
3891--8279-cuzco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)