User Tools

Site Tools


3892--8431-haseda-la-gi

Haseda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8431
Tên thay thế 1997 YQ13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6626306
Viễn điểm quỹ đạo 2.9476078
Độ lệch tâm 0.0507959
Chu kỳ quỹ đạo 1716.0320629
Độ bất thường trung bình 93.72098
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59826
Kinh độ của điểm nút lên 246.74519
Acgumen của cận điểm 215.14611
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8431 Haseda (1997 YQ13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8431 Haseda
3892--8431-haseda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)