User Tools

Site Tools


3893--8592-rubetra-la-gi

Rubetra
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8592
Đặt tên theo Whinchat
Tên thay thế 1188 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9591200
Viễn điểm quỹ đạo 2.5517780
Độ lệch tâm 0.1313836
Chu kỳ quỹ đạo 1237.2228814
Độ bất thường trung bình 308.91719
Độ nghiêng quỹ đạo 6.18757
Kinh độ của điểm nút lên 350.68106
Acgumen của cận điểm 241.68826
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8592 Rubetra (1188 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8592 Rubetra
3893--8592-rubetra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)