User Tools

Site Tools


3894--8751-nigricollis-la-gi

Nigricollis
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8751
Đặt tên theo Black-necked Grebe
Tên thay thế 2594 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7606740
Viễn điểm quỹ đạo 3.0329580
Độ lệch tâm 0.0469971
Chu kỳ quỹ đạo 1800.8593701
Độ bất thường trung bình 300.85602
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51121
Kinh độ của điểm nút lên 148.91348
Acgumen của cận điểm 149.82799
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8751 Nigricollis (2594 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8751 Nigricollis
3894--8751-nigricollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)