User Tools

Site Tools


3895--8906-yano-la-gi

Yano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8906
Tên thay thế 1995 WF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5524683
Viễn điểm quỹ đạo 3.8497867
Độ lệch tâm 0.2026346
Chu kỳ quỹ đạo 2091.9576953
Độ bất thường trung bình 73.95091
Độ nghiêng quỹ đạo 1.38764
Kinh độ của điểm nút lên 146.92786
Acgumen của cận điểm 268.39133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8906 Yano (1995 WF2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8906 Yano
3895--8906-yano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)