User Tools

Site Tools


3896--9008-boh-ternberk-la-gi

9008 Bohšternberk
Tên
Tên Bohšternberk
Tên chỉ định 1984 BS
Phát hiện
Người phát hiện A. Mrkos
Ngày phát hiện 27 tháng 1 năm 1984
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1060558
Bán trục lớn (a) 2.1772116 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9463057 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4081175 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.21 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.38427°
Kinh độ (Ω) 110.36012°
Acgumen (ω) 310.69549°
Độ bất thường trung bình (M) 256.64169°

9008 Bohšternberk là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1173.4089113 ngày (3.21 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
3896--9008-boh-ternberk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)