User Tools

Site Tools


3897--9156-malanin-la-gi

Malanin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9156
Tên thay thế 1982 TQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8576870
Viễn điểm quỹ đạo 2.5105650
Độ lệch tâm 0.1494598
Chu kỳ quỹ đạo 1179.0030946
Độ bất thường trung bình 10.37555
Độ nghiêng quỹ đạo 4.88804
Kinh độ của điểm nút lên 320.70285
Acgumen của cận điểm 21.31021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9156 Malanin (1982 TQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9156 Malanin
3897--9156-malanin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)