User Tools

Site Tools


3898--9326-ruta-la-gi

Ruta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9326
Đặt tên theo Rue
Tên thay thế 1989 SP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6647146
Viễn điểm quỹ đạo 2.9141582
Độ lệch tâm 0.0447122
Chu kỳ quỹ đạo 1701.6612515
Độ bất thường trung bình 72.31305
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25363
Kinh độ của điểm nút lên 128.93688
Acgumen của cận điểm 168.20293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9326 Ruta (1989 SP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9326 Ruta
3898--9326-ruta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)