User Tools

Site Tools


3899--9670-magni-la-gi

Magni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini
Nơi khám phá Campo Imperatore
Ngày khám phá 10 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9670
Tên thay thế 1997 NJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8446444
Viễn điểm quỹ đạo 3.1319984
Độ lệch tâm 0.0480795
Chu kỳ quỹ đạo 1886.8587104
Độ bất thường trung bình 186.46992
Độ nghiêng quỹ đạo 10.29810
Kinh độ của điểm nút lên 175.23335
Acgumen của cận điểm 341.04573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

9670 Magni (1997 NJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1997 bởi A. Boattini ở Campo Imperatore.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9670 Magni
3899--9670-magni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)