User Tools

Site Tools


3901--10014-shaim-la-gi

Shaim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10014
Tên thay thế 1978 SE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1601617
Viễn điểm quỹ đạo 2.7087015
Độ lệch tâm 0.1126628
Chu kỳ quỹ đạo 1387.3779743
Độ bất thường trung bình 331.11760
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03296
Kinh độ của điểm nút lên 210.01149
Acgumen của cận điểm 98.08075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10014 Shaim (1978 SE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the town thuộc Shaim ở Tyumen Oblast thuộc Nga.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10014 Shaim
3901--10014-shaim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)