User Tools

Site Tools


3902--10320-reiland-la-gi

Reiland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10320
Tên thay thế 1990 TR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9827106
Viễn điểm quỹ đạo 2.5934142
Độ lệch tâm 0.1334543
Chu kỳ quỹ đạo 1264.1547140
Độ bất thường trung bình 90.78269
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33792
Kinh độ của điểm nút lên 184.04610
Acgumen của cận điểm 126.72270
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10320 Reiland (1990 TR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10320 Reiland
3902--10320-reiland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)