User Tools

Site Tools


3905--7769-okuni-la-gi

Okuni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7769
Tên thay thế 1991 VF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0771216
Viễn điểm quỹ đạo 2.7912996
Độ lệch tâm 0.1466960
Chu kỳ quỹ đạo 1387.1890471
Độ bất thường trung bình 164.97007
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14774
Kinh độ của điểm nút lên 88.19550
Acgumen của cận điểm 264.29327
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7769 Okuni (1991 VF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7769 Okuni
3905--7769-okuni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)