User Tools

Site Tools


3907--8280-petergruber-la-gi

8280 Petergruber (tên chỉ định: 1991 PG16) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 7 tháng 8 năm 1991. Nó được đặt theo tên Peter Gruber, a Hungarian-American businessman và philanthropist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
3907--8280-petergruber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)