User Tools

Site Tools


3908--8432-tamakasuga-la-gi

Tamakasuga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8432
Tên thay thế 1997 YD18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6468666
Viễn điểm quỹ đạo 3.6961500
Độ lệch tâm 0.1654234
Chu kỳ quỹ đạo 2062.9904330
Độ bất thường trung bình 264.48266
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35064
Kinh độ của điểm nút lên 86.34433
Acgumen của cận điểm 80.17529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8432 Tamakasuga (1997 YD18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1997 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

Nó được đặt theo tên sumo wrestler Tamakasuga Ryōji.[1]

  1. ^ “【なにやっ10】玉春日は光り輝く中年の星” (bằng tiếng Nhật). Sanspo. Ngày 20 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2008. [liên kết hỏng]
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8432 Tamakasuga
3908--8432-tamakasuga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)