User Tools

Site Tools


3909--8593-angustirostris-la-gi

Angustirostris
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8593
Đặt tên theo Marbled Duck
Tên thay thế 2186 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7334101
Viễn điểm quỹ đạo 3.4593509
Độ lệch tâm 0.1172241
Chu kỳ quỹ đạo 1990.1230195
Độ bất thường trung bình 321.41347
Độ nghiêng quỹ đạo 12.62612
Kinh độ của điểm nút lên 6.07394
Acgumen của cận điểm 141.46504
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8593 Angustirostris (2186 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8593 Angustirostris
3909--8593-angustirostris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)