User Tools

Site Tools


3910--8752-flammeus-la-gi

Flammeus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8752
Đặt tên theo Short-eared Owl
Tên thay thế 2604 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8900954
Viễn điểm quỹ đạo 2.7758098
Độ lệch tâm 0.1898269
Chu kỳ quỹ đạo 1301.5393306
Độ bất thường trung bình 248.84838
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03083
Kinh độ của điểm nút lên 7.90474
Acgumen của cận điểm 227.37684
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8752 Flammeus (2604 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8752 Flammeus
3910--8752-flammeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)