User Tools

Site Tools


3911--8907-takaji-la-gi

Takaji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8907
Tên thay thế 1995 WM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7533773
Viễn điểm quỹ đạo 3.2793569
Độ lệch tâm 0.0871876
Chu kỳ quỹ đạo 1913.4835425
Độ bất thường trung bình 240.79284
Độ nghiêng quỹ đạo 1.36503
Kinh độ của điểm nút lên 340.74211
Acgumen của cận điểm 342.90293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8907 Takaji (1995 WM5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8907 Takaji
3911--8907-takaji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)