User Tools

Site Tools


3913--9327-duerbeck-la-gi

Duerbeck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9327
Tên thay thế 1989 SW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4325496
Viễn điểm quỹ đạo 3.3082122
Độ lệch tâm 0.1525342
Chu kỳ quỹ đạo 1776.2649264
Độ bất thường trung bình 92.73908
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74722
Kinh độ của điểm nút lên 83.41731
Acgumen của cận điểm 132.57481
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9327 Duerbeck (1989 SW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9327 Duerbeck
3913--9327-duerbeck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)