User Tools

Site Tools


3914--9671-hemera-la-gi

Hemera
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Sarounova
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá ngày 5 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9671
Đặt tên theo Hemera
Tên thay thế 1997 TU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 3.8625127
Cận điểm quỹ đạo 1.5518151
Độ lệch tâm 0.4267746
Chu kỳ quỹ đạo 1626.9351773
Độ bất thường trung bình 359.24918
Độ nghiêng quỹ đạo 4.75226
Kinh độ của điểm nút lên 212.76442
Acgumen của cận điểm 339.81495
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9671 Hemera (1997 TU9) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 05 tháng 10 năm 1997 bởi L. Sarounova tại trạm thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser on 9671 Hemera
3914--9671-hemera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)