User Tools

Site Tools


3915--h-ng-nh-la-gi

Hồng Định là một xã thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Hồng Định có diện tích 16,12 km², dân số năm 1999 là 2414 người,[1] mật độ dân số đạt 150 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Chí Thảo.
  • Đông giáp xã Hồng Quang.
  • Nam giáp xã Hạnh Phúc.
  • Tây giáp xã Hoàng Hải, xã Ngọc Động, xã Tự Do.

Xã Hồng Định có diện tích 16,12 km², dân số năm 1999 là 2.414 người.[2], mật độ dân cư đạt 150 người/km².

Xã Hồng Định được chia thành các xóm: Bó Luông, Bó Mắn, Diễn Hạ, Diễn Thượng, Diễn Trung, Lăng Phia, Lũng Lảng, Lũng Mặc, Lũng Noa, Lũng Rì, Lũng Xỏm, Pác Noạng, Pắc Hà, Bó Nọi, Phia Khao, Bản Vẹn, Rắp Phia.

Quốc lộ 3 chạy dọc từ bắc xuống nam xã Hồng Định.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
3915--h-ng-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)