User Tools

Site Tools


3916--10015-valenlebedev-la-gi

10015 Valenlebedev

Tên
Tên Valenlebedev
Tên chỉ định 1978 SA5
Phát hiện
Người phát hiện L. I. Chernykh
Ngày phát hiện 27 tháng 9 năm 1978
Nơi phát hiện Đài vật lý thiên văn Crimean
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2004149
Bán trục lớn (a) 2.2030579 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7615323 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6445835 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.27 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.81517°
Kinh độ (Ω) 196.45474°
Acgumen (ω) 215.82968°
Độ bất thường trung bình (M) 356.10437°

10015 Valenlebedev là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1194.3656596 ngày (3.27 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978.

Tiểu hành tinh được đặt tên sau tên Valentin Lebedev.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
3916--10015-valenlebedev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)