User Tools

Site Tools


3918--10321-rampo-la-gi

Rampo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10321
Đặt tên theo Edogawa Rampo
Tên thay thế 1990 UN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1094184
Viễn điểm quỹ đạo 2.5485538
Độ lệch tâm 0.0942761
Chu kỳ quỹ đạo 1298.2214438
Độ bất thường trung bình 37.06064
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05925
Kinh độ của điểm nút lên 53.98688
Acgumen của cận điểm 278.59366
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10321 Rampo (1990 UN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10321 Rampo
3918--10321-rampo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)