User Tools

Site Tools


3919--10481-esipov-la-gi

Esipov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10481
Tên thay thế 1982 QK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9090854
Viễn điểm quỹ đạo 2.7852654
Độ lệch tâm 0.1866456
Chu kỳ quỹ đạo 1313.4596670
Độ bất thường trung bình 48.23238
Độ nghiêng quỹ đạo 2.48608
Kinh độ của điểm nút lên 326.61748
Acgumen của cận điểm 23.19295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10481 Esipov (1982 QK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10481 Esipov
3919--10481-esipov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)