User Tools

Site Tools


3920--10665-ortig-o-la-gi

10665 Ortigão là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1708.9510202 ngày (4.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
3920--10665-ortig-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)