User Tools

Site Tools


3922--8282-delp-la-gi

Delp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8282
Tên thay thế 1991 RR40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5695585
Viễn điểm quỹ đạo 3.6109983
Độ lệch tâm 0.1685026
Chu kỳ quỹ đạo 1984.2429066
Độ bất thường trung bình 344.88685
Độ nghiêng quỹ đạo 0.48794
Kinh độ của điểm nút lên 144.20017
Acgumen của cận điểm 264.43146
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8282 Delp (1991 RR40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8282 Delp
3922--8282-delp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)