User Tools

Site Tools


3923--8433-brachyrhynchus-la-gi

Brachyrhynchus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8433
Đặt tên theo Pink-footed Goose
Tên thay thế 2561 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5412298
Viễn điểm quỹ đạo 2.8846674
Độ lệch tâm 0.0632960
Chu kỳ quỹ đạo 1632.1526824
Độ bất thường trung bình 65.71884
Độ nghiêng quỹ đạo 13.13061
Kinh độ của điểm nút lên 23.92472
Acgumen của cận điểm 159.63048
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8433 Brachyrhynchus (2561 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8433 Brachyrhynchus
3923--8433-brachyrhynchus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)