User Tools

Site Tools


3924--8594-albifrons-la-gi

Albifrons
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8594
Đặt tên theo Little Tern
Tên thay thế 2245 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0907141
Viễn điểm quỹ đạo 2.8248155
Độ lệch tâm 0.1493433
Chu kỳ quỹ đạo 1407.3719943
Độ bất thường trung bình 315.50900
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35296
Kinh độ của điểm nút lên 68.10683
Acgumen của cận điểm 9.34757
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8594 Albifrons (2245 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8594 Albifrons
3924--8594-albifrons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)