User Tools

Site Tools


3925--8753-nycticorax-la-gi

Nycticorax
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8753
Đặt tên theo Black-crowned Night Heron
Tên thay thế 2636 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8797057
Viễn điểm quỹ đạo 2.7610463
Độ lệch tâm 0.1899133
Chu kỳ quỹ đạo 1291.0288984
Độ bất thường trung bình 269.95542
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84167
Kinh độ của điểm nút lên 166.87670
Acgumen của cận điểm 80.93914
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8753 Nycticorax (2636 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Nycticorax nycticorax, the Black-crowned Night Heron.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8753 Nycticorax
3925--8753-nycticorax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)