User Tools

Site Tools


3926--8909-ohnishitaka-la-gi

Ohnishitaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8909
Tên thay thế 1995 WL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4341257
Viễn điểm quỹ đạo 3.1974783
Độ lệch tâm 0.1355480
Chu kỳ quỹ đạo 1725.8441859
Độ bất thường trung bình 309.40101
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45393
Kinh độ của điểm nút lên 80.94895
Acgumen của cận điểm 258.19859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8909 Ohnishitaka (1995 WL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8909 Ohnishitaka
3926--8909-ohnishitaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)