User Tools

Site Tools


3927--9159-mcdonnell-la-gi

McDonnell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9159
Tên thay thế 1984 UD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0742218
Viễn điểm quỹ đạo 2.6151094
Độ lệch tâm 0.1153443
Chu kỳ quỹ đạo 1311.3535423
Độ bất thường trung bình 200.96125
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39891
Kinh độ của điểm nút lên 207.73865
Acgumen của cận điểm 183.50449
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9159 McDonnell (1984 UD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

Nó được đặt theo tên planetary science professor Tony McDonnell.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9159 McDonnell

3927--9159-mcdonnell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)